INFOLINIA 032 420 63 00

Obszar działalności

Eniq Sp. z o.o. jest koncesjonowaną spółką obrotu energią elektryczną, zajmującą się handlem hurtowym energią elektryczną, wykorzystując połączenia międzysystemowe pomiędzy poszczególnymi krajami, jak również wykorzystując możliwości handlowe w obszarze danego kraju. Działamy na rynku w zakresie handlu energią elektryczną współpracując przede wszystkim z giełdami energii, innymi spółkami obrotu oraz wytwórcami. Jesteśmy obecni w poniższych segmentach rynku hurtowego:

  • Runek kontraktowy bilateralny
  • Rynek giełdowy
    • Spot
    • Terminowy
    • Intraday
  • Rynek bilansujący