Grupa Kapitałowa

Od początku istnienia Spółki głównym udziałowcem ENIQ Sp. z o.o. jest ENERGOINSTAL SA.  W związku ze zmianami organizacyjnymi przygotowującymi Spółkę do działania na międzynarodowych rynkach energii, w sierpniu 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego ENIQ Sp. z o.o. Obecnie ENERGOINSTAL SA posiada 28,4% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

ENERGOINSTAL SA jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych SA  (GPW) w Warszawie. ENERGOINSTAL SA to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce, znany i ceniony partner na rynku krajowym i zagranicznym. Swoją pozycję przedsiębiorstwo zawdzięcza stałemu unowocześnianiu technologii wytwarzania oraz elastycznemu reagowaniu na zmieniające się oczekiwania rynku.

Więcej informacji na www.energoinstal.pl

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
ENIQ Eniway InterBud West