Dokumenty

Zgodnie z obowiązującym prawem Polski, Czech oraz Słowacji, obrót energią elektryczną wymaga posiadania koncesji, które Spółka w drugiej połowie 2013 roku uzyskała. Obrót energią elektryczną w Niemczech nie jest działalnością koncesjonowaną.

Rynek polski

Koncesja wydana przez Urząd Regulacji Energetyki nr OEE/749/22882/W/DRE/2013/ŁG z dnia 27 września 2013r. Koncesja ta obowiązuje od 01.10.2013r. do 31.12.2030r.


Rynek czeski

Koncesja wydana przez Energetický regulační úřad nr 141330681 z dnia 26 listopada 2013r. Koncesja ta obowiązuje od 25.10.2013r do 24.10.2018r.


Rynek słowacki

Koncesja wydana przez Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nr 2013E 0576 z dnia 8 listopada 2013r. Koncesja jest bezterminowa.

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
ENIQ Eniway InterBud West