Historia

Historia ENIQ Sp. z o.o. sięga roku 2002. Wówczas powstał INSTAL-CAD Sp. z o.o. należący do Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. W lipcu 2013 roku w wyniku przekształceń organizacyjnych Spółka zmieniła profil działalności oraz nazwę na ENIQ Sp. z o.o. Od tego momentu kluczowym obszarem działalności biznesowej Spółki jest handel hurtowy energią elektryczną.

We wrześniu 2013 roku do Spółki dołączyli pozostali udziałowcy a jednocześnie osoby operacyjnie zaangażowane w działalność Spółki. Osoby te posiadają bogatą wiedzę, wieloletnie doświadczenie w zakresie rynków energii elektrycznej, zagadnień finansowych oraz zarządzania i organizacji.

W początkowej fazie rozwoju firmy działania handlowe skupiły się na rynku polskim, niemieckim, czeskim oraz słowackim. W przyszłości, Spółka planuje działania zmierzające do rozszerzenia możliwości handlowych również w innych krajach europejskich.

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
ENIQ Eniway InterBud West