Obszar działalności

ENIQ Sp. z o.o. jest koncesjonowaną spółką obrotu energią elektryczną, zajmującą się handlem hurtowym energią elektryczną, wykorzystując połączenia międzysystemowe pomiędzy poszczególnymi krajami, jak również wykorzystując możliwości handlowe w obszarze danego kraju.

Działamy na rynku w zakresie handlu energią elektryczną współpracując przede wszystkim z giełdami energii i innymi spółkami obrotu.


Jesteśmy obecni w poniższych segmentach rynku hurtowego:

  • Rynek kontraktowy bilateralny
  • Rynek giełdowy
    • Spot
    • Terminowy
    • Intraday
  • Rynek bilansujący