Zarząd

 

Zarząd Spółki przedstawia się następująco:

Mariusz Woźnica - Prezes Zarządu